Dokumenty školy

Klasifikační řád – DODATEK č. 1 s účinností od 1. 2. 2024 – STÁHNOUT
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022 – 2023 – STÁHNOUT
Školní preventivní program 2023 / 2024 – STÁHNOUT
Vnitřní řád školní družiny – (platný od 4. 9. 2023) – STÁHNOUT
Klasifikační řád (platný od 4. 9. 2023) – STÁHNOUT
ŠVP – školní družina (platný od 4. 9. 2023) – STÁHNOUT
Školní řád (platný od 4. 9. 2023) – STÁHNOUT
Školní vzdělávací program (platný od 1. 9. 2023) – STÁHNOUT
Vize školy – STÁHNOUT
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022 – STÁHNOUT
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022 – STÁHNOUT
ŠVP – školní družina (platný od 4. 9. 2017) – STÁHNOUT
Školní řád (platný od 4. 9. 2017) – STÁHNOUT