Projekty EU

Šablony inkluze 4Podpora inkluzivního vzdělávání

IROP II – Projekt „Modernizace odborných učeben – Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Šablony III

Podpora inkluzivního vzdělávání

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Šablony inkluze 2

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014176

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Do práce na kole 2018 – 2023

Šablony inkluze

registrační číslo projektu: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006870

Školní projekt Evropské unie

DUM

Všechny vytvořené DUMy byly poskytnuty MŠMT, můžete je najít na jejich WWW stránkách.