Povinné informace dle č. Zákona 171/2023 Sb.

Vnitřní oznamovací systém Základní školy Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Dle zákona č. 171/2023 sb., o ochraně oznamovatelů je jako příslušná osoba pro přijímaní oznámení a výkon dalších povinností dle § 11 a § 12 tohoto zákona určen:

JUDr. Miloslav Tuzar, advokát

Kontaktní e-mail: tuzar@tuzar.net

Adresa pro osobní nebo písemná oznámení:

Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Obálku je nutné označit textem „k rukám JUDr. Miloslava Tuzara“

Kontakt pro telefonická oznámení (pouze Po-Pá 8:00-15:00 hod.): 777 322 189

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Vnější oznamovací systém:

https://oznamovatel.justice.cz/