Školská rada

Funkční období: od r. 2022

Složení: p. Eva Fuksová, předsedkyně, p. Jana Uhrová, Mgr. Jana Drejslová, p. Ludmila Cabalková, Mgr. Eliška Bodenbergerová, Mgr. Ilona Krejzová

Kontakt: rada-zsrychnov@seznam.cz nebo kancelar@zsrychnov.cz