Zápis do 1. třídy 2024

Informace k zápisu – STÁHNOUT

Spádové oblasti – AKTUÁLNĚ – STÁHNOUT

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – STÁHNOUT

Žádost o odklad povinné školní docházky – STÁHNOUT

Desatero pro rodiče – STÁHNOUT