„Vědění jsou perutě, jimiž se vznášíme do oblak.“ W. Shakespeare

Na cestu za vyšším vzděláním jsme popřáli jen vše dobré našim žákům, kteří úspěšně ukončili devítiletou docházku do školy. Ze 71 absolventů jich mělo celkem 40 prospěch s vyznamenáním, což samo o sobě říká, jak šikovný ročník to byl. Úspěchy slavili nejen na poli vědomostním, ale také kulturním a sportovním. Děkujeme ještě jednou za vzornou reprezentaci školy a vždy vás rádi ve škole uvítáme a budeme sledovat další kroky. Hodně zdraví, hodně štěstí a vždy čisté svědomí!