Únikovka na Obchodní akademii

Ve čtvrtek 4. ledna jsme se vydali vlakem na exkurzi na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. Tato exkurze byla ve stylu únikové hry v anglickém jazyce.

Učitelé a studenti OA si pro nás připravili nejdříve prohlídku školy v anglictině. Ukázali nám školu, jednotlivé učebny, jak to vypadá uvnitř, mohli jsme nahlédnout i do výuky. Po návratu do auly nás podle vylosované barvy rozdělili do jednotlivých tymů. Odvedli nás do tříd a vysvětlili nám pravidla jejich únikové hry. Dali nám plánek školy, podle kterého jsme měli najít obálky s indiciemi. Vydali jsme se tedy hledat obálky. Po nalezení všech 8 obálek jsme se vrátili zpět do tříd.

V obálkách se nacházely logické úlohy, které jsme museli vyřešit. Přes půjčené školní tablety jsme zadávali správné odpovědi do připraveného programu a postupně se nám odemykaly virtuální zámečky. Za každý vyřešený úkol se nám odemkl jeden zámek.  Se skončením časového limitu nám učitelé spočítali odemčené zámky. Za odměnu dostal celý tým čokoládu a na památku certifikáty.  

Děkujeme učitelům a studentům za připravený program, který se nám velmi líbil.

Eliška Stančeková, Kristýna Mantlíková, Vanessa Šumichrastová, 9. ročník

Fotogalerie