Stávka 27. 11. 2023

Oznamujeme, že na naší škole vstoupí do stávky 8 nepedagogických pracovníků (pan školník a paní uklízečky).
Dále jsem obdržela informaci o výsledku ankety odborářů na naší škole: „Tři lidé se chtějí zapojit, šest lidí se zapojit nechce a 26 lidí chce stávce vyjádřit plnou podporu, i když se nechtějí zapojit.“
Dvě pracovnice v kanceláři školy stávce vyjadřují plnou podporu.
Celkový počet zaměstnanců na škole je 71 osob.
Výuka nebude stávkou dotčena, úklid školy zajistíme.


Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy
Rychnov nad Kněžnou, 22. 11. 2023