Rychnovský zvoneček

V pátek 15.března se několik žákyň naší školy zúčastnilo recitační soutěže v DDM Rychnovský zvoneček. Ocenit si zaslouží každá z nich, protože ne každý má odvahu předstoupit před publikum a zarecitovat. V průběhu dopoledne zazněla próza i poezie a čas nám příjemně utíkal. A jeho zakončení bylo ještě příjemnější, protože i v silné konkurenci porota ocenila čestným uznáním naši recitátorku Šárku Motyčkovou. Moc jí gratulujeme a věříme, že ona i ostatní budou ve své zálibě přednesu pokračovat.

M. L.

Další fotografie najdete zde