Rettigovi v Rychnově nad Kněžnou

     Návraty do historie mohou mít různé podoby. My jsme tentokrát využili pozvání obrozenecké rodiny Rettigových – a nelitovali jsme. Velmi hezký a zajímavý scénář akce, dokonalá příprava, skvělé provedení! To vše nám připravilo poutavý zážitek v prostředí bývalé radnice na rychnovském náměstí a kostela svatého Havla.

     Netradiční formou si žáci z 21 tříd naší školy mohli ověřit rozsah a kvalitu svých regionálních znalostí a zároveň si připomenout, že uplynulo 200 let od doby, kdy se Rettigovi do Rychnova přistěhovali. A s kým jsme se vlastně potkali?

     A s kým jsme se vlastně potkali? O Rettigových nám vyprávěla paní Pecháčková z Muzea hraček a expozice M. D. Rettigové. Manželé Rettigovi (pan Karel Uhlíř a paní Olga Řeháková) nechali nahlédnout do svého soukromí a pohostili návštěvníky sněhovými pusinkami. Žalářník (pan Wenke) zjednal spravedlnost a „provedl“ žáky šatlavou. Do kostela svatého Havla nás přilákal zvuk varhan a krásný zpěv Jindřišky Rettigové (Barbora Špilarová/Vanda Buřilová). Výtvarně se na akci podílela i rychnovská ZUŠ. Nad vším bděly pracovnice MIC a Kultury RK v čele s paní Lenkou Poniklovou.

     Regionální tématice se v naší škole věnujeme napříč ročníky i předměty. Místně zakotvené učení je pro nás běžnou záležitostí. Považujeme za nutné dětem připomínat, odkud jsou a budeme rádi, když se po studiích do svého rodného kraje opět vrátí. Projekty připomínající R. Rokla, M. D. Rettigovou či J. Šlitra přibližují tyto osobnosti zajímavým způsobem mimo školní lavice.

      Srdečně děkujeme! Základní škola RK, Masarykova