Řecké báje a pověsti

V rámci výuky dějepisu jsme se ponořili do řeckých bájí a mýtů pomocí výukové metody E-U-R. Tato metoda je jednou z variant konstruktivistického učení.

Nejdříve jsme začali společným brainstormingem, kdy jsme si řekli, co všechno už žáci o bájích vědí nebo je k danému tématu napadá. Následoval proces, kdy si každá dvojice vybrala příběh, ke kterému zhlédla krátké video a vyplnila pracovní list.

V poslední části této dvouhodinové práce nám příslušná skupina žáků představila svůj příběh a popsala co se dozvěděla nového.

P. Cindr