Poslední čeština v 8.A

Slovy Jaroslava Seiferta, „každého dne se něco končí“. Ve čtvrtek 20. června tomu tak bylo s výukou češtiny v 8.A. Aby poslední hodina byla příjemnou tečkou za celoroční prací, věnovali jsme se při ní prezentacím věnovaným autorům od Čapka až po Vančuru. Žáci prokázali svou originalitu – zhlédli jsme prezentaci, obdivovali jsme portrét, poslouchali jsme poutavé průvodní slovo. Výstupem závěrečného opakování učiva byly i „myšlenkové mapy“, které nám pomůžou k upevnění získaných vědomostí a zároveň poslouží jako účelná výzdoba učebny.

L. Serbousková