Novinky z Masaryčky

Na pavilonu ZŠ Masarykova nově vzniklo Školní poradenské pracoviště, které umožňuje individuální přístup k dětem s různým typem znevýhodnění. Úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko – psychologickou poradnou, s vedením školy i třídními učiteli jednotlivých tříd. Cílem zařízení je vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávání všech dětí.