Návštěva v Orionu

Je advent, čas očekávání, čas těšení se na dárky, čas, kdy se otvírají lidská srdce. A právě v tento vzácný okamžik žáci 1. stupně ZŠ Masarykova navštívili Centrum Orion. Měli možnost seznámit se s handicapovanými dětmi, s tím, jak pomoct potřebným lidem, jaké druhy postižení se mohou vyskytnout a ujasnit si, že ty děti za svůj zdravotní stav nemohou. Pracovníci Orionu pro naše třeťáky připravili zajímavý program. Rehabilitaci, Snoezelen, muzikoterapii, ergoterapii či Biofeedback. Nechali děti hravou formou tyto aktivity vyzkoušet. Jízda na elektrovozíku byla zábava, ale strávit na něm celý život?  Cvičení je zábava, ale pravidelná každodenní rehabilitace? A tak si hlubší smysl péče o ty, kteří nemají to štěstí a mají zdravotní omezení, naše děti určitě uvědomily.  Ne všichni mají to štěstí, že se narodí zdraví. Naučme se těmto lidem pomáhat.

Děkujeme všem za milé přijetí a přejeme pevné zdraví.

Fotogalerie