Na jedné lodi

Dva dny spolupráce, komunikace, objasňování a nejrůznějších sdělení se ukrývaly za výše uvedeným názvem. Všichni pedagogičtí pracovníci pracovali na mnoha úkolech.

Tím, že máme dvě budovy, jsme rozděleni na 1. a 2. stupeň, nemáme mnoho příležitostí se takto pracovně a velmi intenzívně setkat. Bylo vyřčeno mnoho zajímavých myšlenek a teď je na každém z nás, abychom je dokázali aplikovat v praxi, abychom se jimi skutečně řídili, každý sám za sebe.

Věříme, že je šance to dokázat.