Dopoledne v SHIN-KYU

Úžasné dopoledne jsme měli možnost zažít s panem Martinem Pohlem v prostorách SHIN-KYA. Kalokagathia, tedy komplexnost lidské osobnosti, harmonie mysli a těla, právě v tomto duchu se tento prostor nese. Vzbuzování touhy překonat sebe sama, svých obav, strachů i možností, vystupování z komfortní zóny, to všechno s nutností dodržování pravidel je dle mého přesně to, co potřebujeme my všichni, ne pouze děti. Bylo až neskutečné, kam se děti za tak krátký čas posunuly. Překvapena jsem nebyla pouze já, rodiče, ale i děti samotné.

Moc děkujeme Martinu Pohlovi i celému SHIN-KYU, kteří vrací děti, člověka, k jeho podstatě. Děkujeme za klidný, trpělivý a velmi motivující přístup. Rádi se vrátíme!

MJ a 3.A