Dobrodrůžo

Dvě hodiny dobrodružství a ještě k tomu v knihách? Přesně tak. Třeťáci měli možnost cestovat pod mořem, na poušti, v horách či v džungli. Luštili, vyhledávali, vymýšleli a společně se nořili do známých i neznámých knih a filmů. Vřelému přístupu lektorky Mgr. Petry Růžičkové nastavily totožné zrcadlo i děti. Slovní i písemná zpětná vazba od Mgr. Růžičkové byla více než pozitivní pro všechny čtyři zúčastněné třídy. Takže velký dík patří nejenom lektorce, ale i našim dětem.

Rádi se společně potkáme při dalších programech.

MJ