DEN ZEMĚ

Jak už je v dubnu zvykem, tak i my ve školní družině, jsme oslavili Den Země, jak se sluší a patří.

Děti absolvovaly stezku, kde se dozvěděly spoustu užitečných informací o naší Zemi, o třídění odpadu, o tom, co planetě prospívá a co naopak, do jakých popelnic patří sklo, papír, plasty, bio odpad a další. Za správné odpovědi a úspěšně zdolané úkoly si děti vysloužily medaili a sladkou odměnu.

K.D.