Den plný her 2024

Poslední lednové pondělí věnujeme již řadu let vyučování bez pravidelného rozvrhu. Vyučující na 2. stupni si „rozebrali“ žáky do různých vyučovacích bloků a skupin dle určitého tématu či zaměření. Dopolední výuka byla věnována našim starším žákům. Velmi často se tu aplikovaly mezipředmětové vztahy a spolupráce. Bylo příjemné sledovat nápaditost pedagogů a důvtip žáků, kteří si statečně „lámali hlavy“, aby každému problému „přišli na kloub“.

Odpolední blok byl určen veřejnosti, rodičům našich žáků a potěšila nás i návštěva skupiny bývalých žáků. Dvě prezentace v tělocvičně zahájilo hudební vystoupení zpěváků s muzikanty a po krátké zdravici paní ředitelky si své taneční kreace užili žáci 9. A, 9. B i 9. C. Poté se všichni odebrali do vyšších pater, aby plnili zajímavé úlohy, luštili, hádali, přiřazovali, vyplňovali a zároveň se dobře bavili. Mnoho rodičů se aktivně zapojilo do plnění úkolů, aby podpořili své děti a také ukázali, že si ještě plno věcí ze školy sami dobře pamatují. 😊

Děkujeme za návštěvu naší školy, máme radost z takového zájmu a velké účasti. Již nyní si Vás dovolujeme pozvat v březnu na pavilon, kdy připravujeme akce nejen pro předškoláky (19. 3. Čtení pohádek a 26. 3. Zápis nanečisto).

Vedení školy

Den plný her – dopolední výuka (fotogalerie)

Den plný her – odpolední aktivity (fotogalerie)