Aktuality

Volno ředitelky školy 8. – 9. 2. 2024 bylo vyhlášeno z důvodu dvoudenního školení celého pedagogického sboru.
Žáci v tyto dny nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně (do jídelny mohou přijít, ale oběd bude za plnou cenu).
Zároveň probíhá rekonstrukce v prostorách sekretariátu, kancelář školy bude tedy uzavřena…

Číst více

Berušce spočítat tečky, hrát na matematického krále, vyzkoušet svou obratnost při opičí dráze, splnit krátký kvíz nebo vyrobit jednoduchý výrobek – to vše a mnoho dalšího ze života školáků čekalo na naše malé kamarády, kteří k nám zavítali na návštěvu z Mateřské školy Klíček. Byli pilní a pracovití, doufáme, že se jim u nás na pavilonu líbilo a už teď se moc těšíme na další shledání!…

Číst více

Jako opravdoví školáci si mohly připadat děti z MŠ Čtyřlístek poslední lednové úterý. Předškoláčci totiž přijali pozvání, aby si prohlédli třídy i tělocvičnu naší školy a okusili trochu z aktivit, které je v příštích letech čekají. Doufáme, že to nebylo poslední shledání a už teď se těšíme, že nás navštíví na některé z dalších…

Číst více

Poslední lednové pondělí věnujeme již řadu let vyučování bez pravidelného rozvrhu. Vyučující na 2. stupni si „rozebrali“ žáky do různých vyučovacích bloků a skupin dle určitého tématu či zaměření. Dopolední výuka byla věnována našim starším žákům. Velmi často se tu aplikovaly mezipředmětové vztahy a spolupráce. Bylo příjemné sledovat nápaditost pedagogů…

Číst více

Na pavilonu ZŠ Masarykova nově vzniklo Školní poradenské pracoviště, které umožňuje individuální přístup k dětem s různým typem znevýhodnění. Úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko – psychologickou poradnou, s vedením školy i třídními učiteli jednotlivých tříd…

Číst více

V sekci „O škole“ – „Poradenství“ najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení v letošním roce – video, jak vyplnit přihlášku na SŠ.

Už jsme ani nedoufali! Ale k naší velké radosti jsme se přeci jen dočkali – sníh, slunečné počasí, hodina tělocviku a v tematickém plánu „hry na sněhu“. Doma jsme nabalili teplé oblečení, čepice, rukavice a šálky a středeční dopoledne nemohlo být lepší. Vyzkoušeli jsme sáňky, boby, lopaty i vlastní břicho, jezdili jsme…

Číst více

Na začátku ledna vybraní žáci devátých tříd navštívili Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Tamější studenti ochotně provedli naše žáky po celé škole a společně s jejich učiteli cizích jazyků jim připravili zábavný, ale naučný program. Při plnění různých úkolů si naši deváťáci nejen potrénovali logické myšlení,…

Číst více

V letošním školním roce jsme opět zorganizovali školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Po písemné části, která se skládala z poslechu a čtení s porozuměním, se ti nejlepší utkali v ústní části. Ve dvojicích si vylosovali téma, na které společně konverzovali. Všichni zúčastnění byli velice šikovní a oceňujeme jejich mnohdy kreativní výkony. Na 1. místě…

Číst více

Ve čtvrtek 4. ledna jsme se vydali vlakem na exkurzi na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. Tato exkurze byla ve stylu únikové hry v anglickém jazyce. Učitelé a studenti OA si pro nás připravili nejdříve prohlídku školy v anglictině. Ukázali nám školu, jednotlivé učebny, jak to vypadá uvnitř, mohli…

Číst více

20/85