8. B na úřadu práce

Poslední květnovou středu se žáci 8. B společně vydali na úřad práce. Zde nejprve probíhala beseda o různých povoláních a profesích, se kterými se může člověk setkat například v rychnovské nemocnici. Dále žáci debatovali o tom, jaké vzdělání, popřípadě schopnosti a dovednosti, pro jednotlivé profese potřebují. Dále se díky počítačovému testu dozvěděli, jaká zaměstnání by byla vhodná pro ně samotné, a někteří měli spektrum profesí opravdu různorodé. Paní lektorka z úřadu práce jim také poskytla informace o současných i budoucích přijímacích zkouškách a rozdala jim letáčky s důležitými informacemi, které budou jako nastávající „deváťáci“ potřebovat. Čas strávený na základní škole se žákům z 8. B již nezadržitelně krátí a zanedlouho se volba vhodné střední školy, a s tím souvisejícího povolání, bude týkat jich samotných.