VOLITELNÉ PŘEDMĚTY, ZÁJMOVÁ ČINNOST
Volitelné předměty

7. ročník - 1 hodina týdně, žáci volí jeden:

Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z hudební výchovy
Seminář z přírodopisu
Seminář z výtvarné výchovy

8. ročník - 1 hodina týdně, žáci volí jeden:

Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z hudební výchovy
Seminář z přírodopisu
Seminář z výtvarné výchovy

9. ročník - 1 hodina týdně, žáci volí jeden:

Konverzace v anglickém jazyce
Enviromentální výchova
Seminář z přírodopisu