VOLITELNÉ PŘEDMĚTY, ZÁJMOVÁ ČINNOST
Volitelné předměty

7. ročník - 1 hodina týdně, žáci volí jeden:

Konverzace z anglického jazyka
Seminář z hudební výchovy
Informatika a robotika
Seminář z výtvarné výchovy

8. ročník - 1 hodina týdně, žáci volí jeden:

Etická výchova
Konverzace v anglickém jazyce
Informatika a robotika
Sportovní hry

9. ročník - 1 hodina týdně Seminář z matematiky všichni, + 1 hodina týdně (žáci volí jeden)

Etická výchova
Konverzace v anglickém jazyce
Informatika a robotika
Sportovní hry