Školská rada
Funkční období: 2018 – 2021

Složení: Mgr. Kateřina Vlková, předsedkyně, Mgr. Lenka Serbousková, Mgr. Jana Drejslová, p. Ludmila Cabalková, Mgr. Libuše Šrámková, Mgr. Marie Dernerová

Kontakt: rada-zsrychnov@seznam.cz nebo kancelar@zsrychnov.cz

Jednání: Momentálně probíhají všechna jednání elektronickou formou nebo telefonicky.