Školská rada
Funkční období: listopad 2015 - 2018

Složení: Předseda: Martin Junek, zástupce rodičů 2. stupně, jednatelka: Bc. Petra Matějíčková členové: Mgr. Jana Drejslová a Ludmila Cabalková, zástupci zřizovatele, Mgr. Ilona Krejzová a Mgr. Jan Vokoun, zástupci pedagogického sboru

Kontakt: rada-zsrychnov@seznam.cz

Jednání 28. 2. 2018
- schválení výroční zprávy o hospodaření za r. 2017, zpráva čši, dokumentace, organizační změny, plánované akce

Jednání 13. 10. 2017
- schválení výroční zprávy o činnosti školy 2016-17, dodatky povinné školní dokumentace

Jednání 2. 12. 2016
- uvítání, informace Bc. Beránka o uplynulém období, volba předsedy nové ŠR, diskuze

Jednání 23. 2. 2016
- uvítání, schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2015, diskuze