ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Členění školního roku 2018/19
1. pololetí školního roku 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí školního roku 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019 (31. 8. 2019)
podzimní prázdniny pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (vyuč. začne ve čt 3. 1. 2019)
pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019
jarní prázdniny 11. 3. – 15. 3. 2019
velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
hlavní prázdniny 1. 7. 2019 – 30. 8. 2019