INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE
Přijímací řízení 2020 - nové info

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:
1. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářní + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!
2. Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.Přijímací řízení 2020

V následujícím dokumentu jsou shrnuty nově dostupné informace ohledně přijímacího řízení. Zde najdete sdělení z MŠMT obsahující INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.
V případě dotazů mě kontaktujte.
Mgr. Iva Dusbabová, výchovná poradkyně
dusbabova@zsrychnov.cz , 773 772 351Školská výstava Rychnov nad Kněžnou

Výstava se koná v hale VOŠ a SPŠ RK v pátek 17. 10. 2014 (9,00 - 17,00) a v sobotu 18. 10. 2014 (8,00 -12,00).

Naleznete zde aktuální informace pro přijímací řízení, termíny Dnů otevřených dveří na SŠ a prezentace středních škol.

Žáci 9. ročníku povinně navštíví výstavu se svými rodiči. Během páteční výuky nebudou žáci uvolňováni na výstavu.

Budoucí studenti se zaměří na důležité informace o SŠ, např. otevírané obory pro školní rok 2015 - 2016, podmínky přijetí na SŠ, učební plány, školné, předměty, cizí jazyky, vybavení odborných učeben, praxe, stáže, různá osvědčení, internát, doprava, stravování, kurzy...8. ročník - vyšetření struktury intelektu

Vážení rodiče,
máte-li zájem využít služby pedagogicko-psychologické poradny ohledně výběru dalšího studia Vašeho dítěte, nabízíme Vám možnost psychologického vyšetření struktury intelektu, které pro zájemce z řad žáků 8. ročníku naší školy proběhne v pondělí 3. března 2014. Žákům bude zadán test, jehož výsledky Vám budou osobně sděleny buď 11.3., nebo 13.3. (vždy odpoledne dle rozpisu, do kterého žáci zapíší termín Vaší osobní konzultace). Další termíny lze dohodnout telefonicky.Osvěta - bezpečnost dětí na Internetu

Naše škola se snaží žáky varovat před nebezpečím spojeným s používáním Internetu. V předmětu Informatika a komunikace jsou žáci 7. ročníků seznamováni s projektem Seznam se bezpečně. Doporučujeme.Školská výstava Rychnov nad Kněžnou

Výstava se koná v hale VOŠ a SPŠ RK v pátek 18. 10. 2013 (9,00 - 17,00) a v sobotu 19. 10. 2013 (8,00 - 12,00).
Naleznete zde aktuální informace pro přijímací řízení, termíny Dnů otevřených dveří na SŠ a prezentace středních škol.
Žáci 9. ročníku povinně navštíví výstavu se svými rodiči. Během páteční výuky nebudou žáci uvolňováni na výstavu.
Budoucí studenti se zaměří na důležité informace o SŠ, např. otevírané obory pro školní rok 2014 - 2015, podmínky přijetí na SŠ, učební plány, školné, předměty, cizí jazyky, vybavení odborných učeben, praxe, stáže, různá osvědčení, internát, doprava, stravování, kurzy...Besedy na Úřadu práce Rychnov n.Kn.

Žáci 9. ročníku získají další informace k výběru střední školy a následného zaměstnání. Besedy povede p. Naděžda Martincová.
Termíny besed: 9. B - úterý 8. 10. 2013 (13,45 - 15,15), 9. A - čtvrtek 10. 10. 2013 (13,45 - 15,15)

Besedy na Úřadu práce Rychnov n.Kn.

V pátek 22.6.2012 se půjdou žáci 8.B a 8.C seznámit s prostředím Úřadu práce RK, kde získají první informace k volbě kariérové cesty v příštím školním roce.
Beseda se uskuteční s Mgr.Naděždou Martincovou a s třídním učitelem.Školská výstava

burza středních škol pro školní rok 2012-13: 21.-22.10.2011 v budově VOŠ a SPŠ Rychnov n.Kn

Žáci 9.ročníku naší školy ji navštíví POVINNĚ (pátek odpoledne nebo sobota dopoledne)


Vyšetření struktury intelektu

Vážení rodiče,

máte-li zájem využít služby pedagogicko-psychologické poradny ohledně výběru dalšího studia Vašeho dítěte, nabízíme Vám možnost psychologického vyšetření struktury intelektu, které pro zájemce z řad žáků 8. ročníku naší školy proběhne ve středu 4.května 2011 ( v rámci rozvrhu).

Žákům bude zadán test, jehož výsledky Vám budou osobně sděleny: 18.5., 19.5. (vždy od 12.30 h dle rozpisu, do kterého žáci zapíší termín Vaší osobní konzultace) Další termíny lze dohodnout telefonicky.

Žáci ve škole obdrží formulář: SOUHLAS S PSYCHOLOGICKÝM VYŠETŘENÍM, který v případě zájmu podepište a pošlete zpět do školy.


Mgr.R.Polívková, 494 539 821, vychporadkyne@zsrychnov.cz


Školská výstava Rychnov n.K. – VOŠ a SPŠ RK

Žáci 9.ročníku navštíví povinně v pátek 22. října (14-17 h) nebo v sobotu 23.října 2010 (8-13 h) nejlépe společně se svými rodiči Školskou výstavu

UPOZORNĚNÍ: ŽÁCI Nebudou z důvodu návštěvy výstavy uvolněni ze školy v pátek dopoledne !Volba povolání - pro žáky 9.ročníku

Besedy na Úřadu práce Rychnov n.Kn. - Mgr.Naděžda Martincová, Mgr.Radka Polívková (vždy místo 7.a 8.vyuč.hodiny):

1. 9.A - úterý 21.9.2010
2. 9.B - čtvrtek 7.10.2010
3. 9.C - úterý 5.10.2010

Školská výstava - burza středních škol pro školní rok 2011-12: 22.-23.10.2010 v budově VOŠ a SPŠ Rychnov n.KnŠkolský informační portál KHK

Nový projekt v našem kraji shromažďuje všechny informace a údaje o vzdělávací soustavě našeho kraje. Kompletní údaje naleznete na stránce www.sipkhk.cz , včetně sekce Podpora přijímacího řízení.Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.Přijímací řízení 2008-2009

V tomto školním roce došlo k výrazné změně přijímacího řízení na střední školy.
Přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče o přijetí na školu.
Podrobnosti o přijímacím řízení najdete ZDE.
Případné dotazy zodpoví výchovná poradkyně Mgr. R. Polívková.Testy ohledně vhodnosti dalšího studia Vašeho dítěte

Vážení rodiče, máte-li zájem využít služby pedagogicko-psychologické poradny ohledně vhodnosti dalšího studia Vašeho dítěte, nabízíme Vám možnost psychologického vyšetření struktury intelektu, které pro zájemce z řad žáků 8.ročníku naší školy proběhne ve středu 9.září 2008. Žákům bude zadán test, jehož výsledky Vám budou osobně sděleny: 8.A - 17.9., 8.B - 24.9. (vždy od 14.00 h dle rozpisu, do kterého žáci zapíší termín Vaší osobní konzultace). Další informace u vých. por.Přijímačky 21.4.2008

Přihlášky na střední školy jsou odeslány a 56 deváťáků, 3 žáci z nižších ročníků a 5 dětí z 5.tříd čeká netrpělivě na datum 21.4., kdy se bude rozhodovat o jejich přijetí na vybranou školu. Přijímací zkoušky budou aktivně vykonávat jen někteří. Naopak řada žáků už hlásí, že jejich přijetí je téměř jisté.

Máme odborně vyškolené asistentky (na 1.stupni jsou to téměř všechny paní učitelky, na 2.stupni především vyučující českého jazyka) a ty se dětem pravidelně věnují.

Největší zájem je tradičně o studium na Gymnáziu F.M.Pelcla v RK a dále o obory SOU obchodu a řemesel v RK. Letos jistě k volbě učebních oborů přispěla informace o podpoře středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních,jež jsou nejžádanějšími na trhu práce v rámci Královéhradeckého kraje. Získat měsíční kapesné a v případně dobrých výsledků i finanční odměnu k vysvědčení, to už jistě stojí za trochu námahy! Věříme, že je to krok správným směrem.

Přejeme žákům, ať se jim podaří využít u přijímacích zkoušek všech svých znalostí a dovedností, kterých se jim ve škole dostalo a završili tak úspěšně svoji přípravu osobním úspěchem. K tomu všemu kapku štěstíčka a věříme, že i letos většina žáků v přijímacím řízení uspěje, jako se to povedlo jedné žákyni v měsíci lednu, která zvládla talentové zkoušky na SPŠUp v Ústí n.Orlicí nejlépe ze všech uchazečů! Držíme pěsti!

Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení

Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení či chování, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče (nápravy směřující ke kompenzaci poruchy).

Máme odborně vyškolené asistentky (na 1.stupni jsou to téměř všechny paní učitelky, na 2.stupni především vyučující českého jazyka) a ty se dětem pravidelně věnují.

Žáci pracují v malých skupinkách po dvou, maximálně po třech, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Někdy i při nejlepší vůli je ale řešení velmi složité a ne ideální. V reedukačních skupinách pracují v nejlepším případě děti s podobnými problémy nebo spolužáci z jednoho třídního kolektivu.

Pro každého žáka zpracováváme Dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci dítěte o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem bude pracovat. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, jichž bude používáno, způsob hodnocení, termín (den a čas) reedukační péče, jméno paní učitelky – reedukační asistentky – jež bude s dítětem pracovat.

Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. S individuálními problémy jsou obeznámeni i všichni vyučující žáka. Pakliže dojde ke kompenzaci specifické poruchy učení či chování, i nadále je žák veden jako dítě s potřebami mírné tolerance při vyučování a klasifikaci.

Naprosto nezbytná je ve všech případech spolupráce žáka, rodiny a školy.

Mgr. Radka Polívková, výchovná poradkyněJak jsme dopadli?

Tak už je to za námi! Konečně jsme obdrželi písemné potvrzení o přijetí na střední školu.

Podle očekávání jsme dopadli výborně.

Ze 70 žáků devátého ročníku pouze 2 podávají přihlášku do 2. kola. A i oni mají velkou šanci, že budou brzy přijati.

Kde tedy zasedneme začátkem září do lavic: SOU obchodu a řemesel v RK, Gymnázium F. M. Pelcla v RK, Obchodní akademie v KO, SPŠ v RK, SŠ-Podorlic. vzděl. centrum v DO, SPŠel. v DO, SŠ obchodu a služeb v Chocni, SPgŠ v Litomyšli, SŠ zahrad. v Litomyšli, G a SOŠ cest. ruchu v Náchodě, Pražská konzervatoř, Praha 1, SŠ uměleckoprůmysl. v UO, SPŠ v Letohradě, SZŠ v UO, SOU oprav. v Králíkách, SPŠ stav. v Náchodě, SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o. Hronov, SOU v Novém Městě n.M., Česko-angl.gymn., s.r.o. v HK, SPŠel. v Pardubicích, SOUstroj. v Mladé Boleslavi a Soukr. hotel. škola v Třebechovicích.Starší informace výchovné poradkyně najdete v sekci AKTUALITY