AKTUALITY
Rozruch po třídě

způsobil příchod pana starosty Jana Skořepy. Důvod? Přišel žákům IV. A poděkovat za výrobu papírového betlému, který je vystaven mezi ostatními betlémy na rychnovském zámku. Děti dostaly za odměnu čokoládové bonbóny, ale největší poctou pro ně bylo společné fotografování u vánočního stromku.

M. D.