AKTUALITY
TONDA OBAL na cestách

Již po několikáté k nám zavítali lektoři se vzdělávacím programem TONDA OBAL, který je jednou z částí informační kampaně společnosti EKO-KOM. Tentokrát se projektu zúčastnily všechny třídy prvního stupně. Tři lektoři se zábavnou formou, názorně, přiměřeně věku a možnostem dětí, snažili po celé dopoledne přivést děti k zájmu o třídění odpadu a odpovědnému chování k životnímu prostředí. Reakce dětí byly veskrze pozitivní, za svou aktivitu, znalosti i snahu pak byly po zásluze odměněny. Díky této organizaci máme na škole nádoby na tříděný odpad a v rámci kreditního systému jsme také využili možnost objednat si výukové materiály pro každou třídu. Děkujeme za přínosné dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

MJ