AKTUALITY
Orlická galerie a program „Ptačí agenti“ v Památníku Karla Plachetky

To byl cíl naší vycházky. Ornitologická expozice je zpřístupněna od r. 1999. Děti si prohlédly přibližně 700 exponátů vycpaných ptáků, hrály si ve skupinkách – zjišťovaly důležité informace o ptáčcích, plnily různé úkoly, skládaly obrázky. Poslouchali jsme i hlasy ptáků a zkoušeli jsme je napodobovat. Do školy jsme si odnesli pracovní listy, se kterými budeme ještě v přírodovědě pracovat. Všem výstavu doporučujeme.

M. D.