AKTUALITY
Do odpadu

Kde se bere voda v potrubí vodovodu? Co je to vrt, pramen, filtrace, dezinfekce...

Jak třídit odpad dle materiálu, co určitě nepatří do umyvadla, abychom neucpali odpad a další důležité informace nám přišli se svým programem „Do odpadu“ předat zaměstnanci firmy Aqua servis.

Po krátké přednášce jsme protáhli těla a osobně roztřídili běžné denní odpady do přistavených kontejnerů, zasoutěžili jsme si s maskotem Aqim o drobné ceny a zhlédli krátké video, abychom pak zdárně zdolali úkoly v pracovních sešitech.

Děkujeme přednášejícím za připravený program, snad nám v hlavách vše důležité uvízlo.

za 2.A a 2.B KS