AKTUALITY
IV. A na hodině TV v BR centru

Je vidět, že občasné návštěvy v BR přispěly ke zlepšení kondice žáků při badmintonu. Tím, že střídáme při hodinách TV různé druhy sportu, mají děti k pohybu vřelý vztah. Netradiční tělesná výchova žáky baví a vždy se těší.

M. D.