AKTUALITY
Volba třídního starosty ve školní družině

5. a 6. října 2018 se naše družinová třída promění ve volební místnost. V této souvislosti si v našem oddělení povídáme o tom, jak se takové volby připravují, kdo jsou naši zastupitelé, co je volební kandidátka, volební komise. Zhotovili jsme i naši vlastní kandidátku a vyrobili volební schránku, která nám poslouží při volbě třídního starosty. O co se takový starosta stará, jaké má pravomoce, co může či nemůže ovlivnit? Odpovědi na tyto i další otázky jsme se dozvěděli na návštěvě u pana starosty RK - Ing. Jana Skořepy na Městském úřadě. Objasnil nám např., kolik členů má zastupitelstvo, jak často se schází, co se ve městě podařilo vybudovat pro občany, padla také řada osobních otázek na pana starostu, který všem trpělivě odpovídal a nakonec měl pro všechny připravenou i sladkou odměnu.

A podle jakého klíče volíme starostu ve družině my? Vybíráme z dětí, které dobře známe, které chtějí hájit naše společné zájmy, nikoliv pouze své vlastní, volíme toho, kdo ostatním pomáhá a je čestný.