AKTUALITY
PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala všem organizátorům a především samotným účastníkům Dne IZS 21. 6. 2018 v Rychnově nad Kněžnou pro žáky a učitele naší základní školy.

Ráno po 8. hodině proběhlo vyhlášení požárního poplachu na obou školních budovách. Na pavilonu dohlíželi na průběh evakuace Miroslav a Lukáš Bořkové. Poplach vyhlásil a evakuaci řídil zástupce ředitelky Robert Ježek. Na hlavní budově byl přítomen Michal Fryč, který nejprve provedl zakouření v přízemí a na přilehlém schodišti. Následně zde vyhlásila poplach a řídila evakuaci ředitelka školy. Můžeme s uspokojením konstatovat, že se podařilo školní budovy vyprázdnit a všechny odkontrolovat rychle a bez potíží. Na hlavní budově bylo využito i venkovní požární schodiště pro evakuaci osob z vyšších pater. Na průběh evakuace přišli dohlédnout i pan starosta Jan Skořepa, paní místostarostka Jana Drejslová a pan František Talavašek.

Po krátkém zhodnocení jsme se všichni přesunuli do prostoru zámeckého parku, kde proběhla ukázka hašení požáru trávy a následovala práce kynologů Městské policie RK. Pan Klapal s kolegou předváděli, jak policie zasahuje se svými cvičenými psy. Oběma pánům patří velké poděkování, neboť nedorazili kynologové z Hradce Králové z důvodu dopravní nehody cestou do Rychnova n. Kn., a tak místní nastoupili neplánovaně a na místě improvizovali, což jsme vůbec nepoznali.

Mezi 9. a 12. hodinou skupiny žáků a učitelů přecházeli mezi jednotlivými stanovišti na Poláčkově náměstí a seznamovali se s prací a technikou složek IZS. Všichni se žákům věnovali, ochotně odpovídali na jejich dotazy, neúnavně je oblékali do výstroje, nechali je sednout si do aut a vyzkoušet řadu věcí na vlastní kůži.

Děkujeme rychnovské záchrance pod vedením pana doktora Radka Tesnera, Městské policii RK pod vedením Josefa Martince, panu Hepnarovi z Horské služby v Deštném v Orlických horách, rychnovským policistům pod vedením mluvčí Aleny Kacálkové a hasičům pod vedením pana Petra Kunce, který s panem Michalem Fryčem z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení ochrany obyvatelstva dohlížel na průběh celého dopoledne.

Ve škole se o integrovaném záchranném systému mluví v mnoha předmětech, není ovšem nad vlastní zkušenost a zážitky. Nikdy nevíme, kdy budeme tyto znalosti potřebovat. Mgr. Radka Polívková, ředitelka zš

Mgr. Radka Polívková, ředitelka zš


fotogalerie

video