AKTUALITY
Odměna za sběr kaštanů a žaludů

Dne 13. června myslivci z Byzhradce a Hrošky vyjádřili svůj dík nejlepším sběračům kaštanů a žaludů z naší školy uskutečněním výletu na mysliveckou chatu v Byzhradci. Děti si poslechly poutavé vyprávění o myslivosti s ukázkami řady trofejí, prohlédly si i pohladily různé druhy dravců a zhlédly ukázku výcviku loveckého psa. Příjemně strávené odpoledne vyvrcholilo občerstvením v podobě grilovaných kuřat. Čas zbyl i na dovádění v okolí chaty s výhledem na Orlické hory. Děti i paní učitelky organizátorům akce tímto velmi děkují.

So