AKTUALITY
Den země ve školní družině

Jako každý rok, tak i letos, strávily děti ze školní družiny příjemné odpoledne zaměřené ke Dni Země. Jejich nejstarší spolužáci pro ně připravili stanoviště v zámeckém parku, kde děti poznávaly rostliny, určovaly živé a neživé přírodniny nebo hrály postřehovou hru na téma třídění odpadů. Letos jim počasí přálo a děti si pobyt venku opravdu užily. J. Kh

J. Kh