AKTUALITY
Den plný her 2018

Poslední lednové pondělí patří tradičně na naší škole již několik let oblíbené akci Den plný her. Dopoledne se tělocvična na hlavní budově promění v jednu velkou hernu, kterou projdou všechny třídy 2. stupně. Připravena je celá řada logických a strategických her, další zajímavé deskové hry si přinesli sami žáci, aby je naučili své kamarády i učitele.

Zároveň probíhala celá řada zajímavě kombinovaných vyučovacích hodin ve zcela netradičním duchu a pojetí, učitelé vstupovali do tříd, kde dle běžného rozvrhu neučí, připravili si netradiční výukové metody a společné aktivity.

Odpolední blok je koncipován jako den otevřených dveří. Před třetí hodinou začalo do školy vstupovat velké množství zájemců o prohlídku školy a informace o možnostech, které nabízíme. Nejprve přítomné uvítala paní ředitelka s paní zástupkyní a následovaly dvě krátké výukové ukázky z hodin matematiky a fyziky s předvedením 3D tiskárny, na níž řada našich žáků dovede vyrobit zajímavé věci. Do výuky učitelé zapojili i příchozí páťáky, aby si některé věci sami vyzkoušeli.

Poté už se přítomní rozeběhli po třídách, kde byly připraveny zajímavé aktivity dle jednotlivých předmětů: matematika, čeština a jazykové hříčky, ruština, francouzština, angličtina, zeměpis, matematika nebo ukázka šachového kroužku a kroužku logických her. Rodiče se setkávali v naší sborovně, která byla po požáru renovovaná a nově vybavena. Zde se živě diskutovalo, docházelo na příjemná setkání s bývalými žáky školy, dnes v rolích rodičů. Paní učitelky připravily malé občerstvení a vzorně se o rodiče i děti staraly.

Rozdali jsme spoustu přihlášek ke zkouškám do třídy pro talentované žáky, vyplněné je třeba doručit do školy do 6. 4. 2018 (do kanceláře školy, do poštovní schránky, poštou, oskenované mejlem, třídní učitelce na pavilonu). Zkoušky se konají 18. 4. 2018, podrobné informace lze najít na www.zsrychnov.cz v záložce Talentovaní žáci. Děkujeme všem za účast a vstřícnost!

Mgr. Radka Polívková

fotogalerie - dopoledne
fotogalerie - odpoledne