AKTUALITY
Tolerance

Uvědomujeme si, že v životě je tolerance skutečně jedna velmi důležitá kladná lidská vlastnost?

Teď, v čase vánočním, o těchto věcech možná více přemýšlíme.

Tolerance k lidem postiženým mentálně i pohybově. S dětmi jsme navštívili vánoční jarmark v Charitě v Rychnově nad Kněžnou. Právě tam jsme se setkali se spoustou tolerance, ale i údivem, co takoví lidé dokážou vyrobit. I když jsou něčím omezeni, jsou zase obdarováni trpělivostí, pracovitostí a šikovností.

Přejeme všem hodně zdraví v novém roce!

M. D.