AKTUALITY
A tak jsme se rozloučili.....

Školní rok 2016-17 už je minulostí. Žáci si odnesli výsledky svého snažení na vysvědčeních, aby se mohli doma pochlubit svým rodičům nebo se zamysleli nad tím, zda by přece jen ten příští rok nemohl být o něco lepší.

Poslední školní den se již řadu let scházíme v Pelclově divadle při příležitosti slavnostního vyřazování žáků 9. ročníku. Ráno proběhla rychlo-generálka, společné focení jednotlivých tříd před Pelclovým divadlem a zaplněné divadlo očekávalo nástup nejstarších žáků naší školy. Třídní učitelé Jan Vokoun, Radka Csibriová, Jitka Jarolímková a Radek Jehlička přivedli do sálu své třídy a celým dopoledním programem provázela všechny přítomné výchovná poradkyně Iva Faltysová. Pozdravit a předávat vysvědčení, pamětní listy a knižní odměny žákům s vyznamenáním přišli i zástupci Města RK, pan starosta Jan Skořepa, paní místostarostka Jana Drejslová a vedoucí odboru školství Ludmila Cabalková.

Celý program probíhal dle pečlivě připraveného scénáře, dopoledne bylo důstojně slavnostní, ale zároveň příjemně uvolněné a přátelské. Po převzetí dokumentů žáci poděkovali i dalším učitelům, kteří je vzdělávali třeba na prvním stupni a přijali jejich pozvání. A tak se zde opět sešli bývalý pan ředitel Václav Hamáček, bývalá paní ředitelka Marie Oubrechtová z Rovně, naše bývalá zástupkyně z pavilonu Květa Sedliská a další učitelé. Určitě je třeba zmínit i bývalého ředitele Luďka Petra, který sice do divadla nedorazil, ale ještě na naší škole vyučoval fyziku a angličtinu a po 47 letech práce ve školství odchází do zaslouženého důchodu. Přejeme mu hodně zdraví a pohody do dalších let!

Závěr vyřazování patřil připraveným programům jednotlivých tříd. Třída 9. B měla připravenou velmi pěknou prezentaci ze svých zážitků ve škole i mimo ni, třída 9. C předvedla zajímavé taneční vystoupení a 9. A zakončila kombinovaným výstupem na melodie z Poupat, ABBY, Elvise Presleyho a Pomády. Oceňujeme, že se do prezentací tříd zapojili skutečně všichni žáci a končili jako SPRÁVNÁ PARTA.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem rodičům za spolupráci a také kolegům, učitelům, kteří odvedli skutečně velký kus práce. Když potom vidíme v divadle ty krásné mladé lidi, které posíláme dál do světa, máme být na co pyšní. Krásné léto všem, hodně zdraví, pohody, potřebujeme nabrat nové síly. V září na shledanou!

Radka Polívková, ředitelka školy

foto: Jiří Novotný, video: Jaromír Schejbal