AKTUALITY
Fyzikální projekty

Naše škola se ve druhém pololetí tohoto školního roku účastnila projektu „Věda má budoucnost“, jehož cílem bylo přesvědčit učitele základních škol k intenzivnější výuce matematiky, fyziky a technických předmětů, neboť na trhu práce se dlouhodobě projevuje nedostatek absolventů se znalostmi a schopnostmi právě z těchto oborů.

Mimo tří zajímavých exkurzí v závodech ŠKODA AUTO nabízel projekt mnoho podnětných školení, workshopů a konzultací mezi učiteli z celé republiky.

Právě tato akce se stala podnětem k zadání úkolu pro žáky sedmých, osmých a devátých ročníků. Dostali za úkol zpracovat projekt, který se vztahuje k technice nebo k jakémukoliv jevu, který souvisí s předmětem fyzika. A ta je skutečně všude – v pracích se objevovala témata probíraná ve školních lavicích, ale i elektřina, motory, parní stroje, počasí, teplo, astronomie…

Na závěr komise žáků devátých ročníků vybrala pětici nejlepších prací, které přikládám k nahlédnutí. Autory jsou S. Hochmalová ze 7. A, J. Halamka z 8. A, V. Koďousová z 9. A, M. Kosťová z 9. B a A. Laliová z 9. C.

Gratuluji!

Čt