AKTUALITY
Soutěž Mladý zahrádkář 2017

dne 31.5.2017 se konala v Rychnově nad Kněžnou okresní soutěž Mladý zahrádkář. Na prvním místě se umístila Marta Rambousková a tím postoupila do národního kola v Praze, které proběhlo v sobotu 17.6.2017.

Na soutěž se vypravila již v pátek, protože součástí národního kola byl také doprovodný program. Po zahájení v Městské knihovně se konala prohlídka Prahy s průvodkyní a den zakončila plavba parníkem po řece Vltavě. V sobotu již všichni s velkým úsilím vyplňovali dlouhé testy a snažili se rozpoznávat rostliny.

Po prohlídce botanické zahrady asi 150 soutěžících sledovalo s napětím vyhodnocení výsledků. Marta Rambousková se umístila na krásném 3. místě.

Rambousková