AKTUALITY
První pomoc ve školní družině

Besedovat s dětmi o první pomoci přišla zdravotnice ze ZZS, zároveň maminka jedné žákyně. Děti se naučily, jak přivolat pomoc, využívat hlasité volání, jak ošetřit krvácení, zlomeninu a popálení. Povídaly si o možných situacích ze života.

GM