AKTUALITY
Knížka pro prvňáka

Děti z 1. A naší školy byly dnes pasováni na čtenáře. Byla jim předána knížka Martina Šinkovského "Lapálie v Lampálii". V rámci projektu výchovy ke čtenářství "Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář" se naše děti v průběhu školního roku zapojovaly do různých aktivit a besed. Doufáme, že se podařilo naplnit cíle projektu: přivést děti do knihovny hned od počátku školní docházky, rozšířit jejich dovednost v rychlém získávání informací, vytvořit u nich návyk na pravidelnou četbu spolu se zvládnutím čtení. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním jim pomáhá dobře zvládat ostatní vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné další studium.

Tř.učitelka Ivana Berková