AKTUALITY
Výlet 2.C a 3.B

Dne 16. května 2017 se třídy 2. C a 3. B vypravily na školní výlet do Pardubic. Nejprve jsme absolvovali plavbu lodí Arnošt z Pardubic a pak nás autobus převezl na parkoviště pod Kunětickou horou. Vystoupali jsme na hrad, kde nás čekala prohlídka hradu a nákup suvenýrů. Na závěr děti vybily svou energii na dětském hřišti pod hradem a utratily zbytky kapesného v místním občerstvení. Velká pochvala patří všem účastníkům zájezdu za vzorné chování a hladký průběh výletu.