AKTUALITY
Zápis 3. 4. 2017 ZŠ RK Masarykova

Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří přivedli k zápisu do 1. tříd své děti na pavilon naší školy. Odpoledne připravily paní učitelky zápis pro malé předškoláky a vše probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Děti přicházely slavnostně naladěné, snažily se odpovídat na všechny zadané otázky a statečně zavazovaly i obávané tkaničky J.

Zápisy trvají do 30. dubna 2017, kdy je možné přivést předškoláka k dodatečnému zápisu do 1. třídy. Informace u pana zástupce Roberta Ježka, mobil 778 409 206.

V pondělí 3. 4. 2017 bylo zapsáno 51 dětí, z toho 9 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Do prvních tříd nastoupí jako třídní učitelky Mgr. Radka Čtvrtečková a Mgr. Klára Solárová.

Vedení školy
fotogalerie