AKTUALITY
Návštěva knihovny

Jak se stát malým čtenářem? Kolik knížek je majetkem Městské knihovny? Co znamenají barevné štítky a písmena na hřbetech knih? Na tyto a mnohé další otázky se ptaly děti ze školní družiny při návštěvě na dětském oddělení. Paní Hudousková jim vysvětlila, jak půjčování funguje, děti si mohly prolistovat některé knihy a časopisy a na závěr je paní knihovnice potěšila četbou z knihy „Telátko popleta“, která měla u dětí takový úspěch, že si ji rovnou vypůjčily do svého oddělení družiny. Pro mnohé to byla první, pro jiné již opakovaná návštěva knihovny, ale všichni si toto setkání příjemně užili…