AKTUALITY
Snažili jsme se pomoci

Vánoce se blíží a kdy jindy obdarovávat a pomoci než právě před těmito svátky! A tak jsme se o to pokusili. První akcí, kde jsme přispěli zakoupením milých drobností, byl Vánoční jarmark v ÚSP Domečky RK. Podruhé naše pomoc směřovala opět do Centra Orion. Tentokrát se některé třídy (1.B, 1.C, 3.C a 4.A) naší školy opět rozhodly výtěžek sběru starého papíru věnovat právě této organizaci. Finanční dárek jsme předali osobně 13.12. Po prohlídce Orionu, vyzkoušení si jízdy na mechanickém vozíku, vyražení si placky, vykrájení lineckého, zkoušky síly svého mozku při EEG biofeedbacku, cvičení, arteterapii a nakoupení si maličkostí v připraveném obchůdku, jsme společně předali kouzelnou obálku s penízky a vánoční stromeček s tolika srdíčky, kolik nás je ve třídě. Pomohli jsme, jak to šlo nejlépe! Děkujeme oběma organizacím za milé a vstřícné přijetí a přejeme jim hodně zdraví, síly a energie do další práce!

1.B a MJ