AKTUALITY
Hravá prvouka

Děti v 1.A přinesly svým spolužákům ukázat svou nejmilejší hračku a popisovaly ji v hodině prvouky. Nenápadně se tak učí mluvit v celých větách. Děti poznávají, jakou hodnotu mají vztahy v rodině a vytvářejí si návyk k uklízení si svého pokojíčku a svých hraček.

IB