AKTUALITY
Okresní přebor škol v šachu

V pátek 25. listopadu se konal v Rychnově n. Kn. Okresní přebor škol v šachu. Naše škola je již tradičním účastníkem této soutěže. Proto i letos vyslala do soutěže 2 družstva z 2. stupně. Sestavy tvořili žáci, kteří ve škole úspěšně navštěvují šachový kroužek.

Družstvo A hrálo ve složení: Tomáš Macháň, Vojta Janský, Petra Jaroščáková (všichni ze třídy 9. B), Filip Kaška a Jakub Holler (oba z 9. A). Toto družstvo neregistrovaných šachistů obsadilo v silné konkurenci velice pěkné 3. místo se ziskem 14 bodů. Gratulujeme!

Do družstva B nastoupili: Jan Petrů (7. C), Adéla Makaloušová (7. A), Zdenda Makalouš a Luboš Plocek (oba z 9. B). Toto družstvo obsadilo 7. místo.

Děkujeme týmu A i B za reprezentaci školy. Deváťákům přejeme, aby v příštím školním roce stejně úspěšně reprezentovali i své nové školy.

Mgr. Radka Csibriová


fotogalerie