AKTUALITY
Druháci v knihovně

Blíží se čas Vánoc, krátí se dny. To je období, kdy je nejlepší příležitost vzít do ruky knížku a číst.

Ale kde vzít a nekrást? Knihy jsou dnes poměrně drahé. Nejlépe to vyřešíme, když zajdeme do knihovny a půjčíme si, na co „máme chuť“.

Pro druháky vynikající informace o způsobu půjčování, jak si zařídit výpůjční kartičku, kam zajít, s kým se poradit v oddělení pro děti. To vše si žáčci vyzkoušeli a návštěvu městské knihovny určitě nepovažovali na ztracený čas.

Beseda se velmi líbila a doufáme, že v knihovně přibude celá řada nových čtenářů.

M. D.