AKTUALITY
Krajské kolo Logiké olympiády

V pátek 4. listopadu vyrazila čtveřice nejlepších řešitelů okresního kola reprezentovat naši školu na krajské kolo Logické olympiády do Hradce Králové.

Logická olympiáda je pořádaná Mensou ČR a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do soutěže se tento rok zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky v celkem pěti kategoriích. Proto už samotný postup do krajského kola byl skvělým úspěchem pro Michala Čermáka, Zdeňka Tejkla, Annu Kotyzovou a Michaelu Říčařovou. Děvčata z devátého ročníku obsadila krásné 15. a 19. místo. Příslibem do budoucna je Zdeňkovo 25. místo, neboť jako sedmák řešil stejné úlohy s deváťáky.

Michalovi, Zdeňkovi, Anně a Míše děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme k výborným výsledkům.