AKTUALITY
6. ABCD ZŠ RK Masarykova

První zářijové dny bylo dopoledne velice živo v sálku Rychnovského dětského sboru. Probíhal zde totiž adaptační kurz šesťáků ze ZŠ Masarykova. Šesťáci se na začátku roku musí seznámit s novými spolužáky, pravidly slušného chování, naučit se spolupracovat a vzájemnému respektu. Vždycky není jednoduché domluvit se, ale šesťáci to zvládli na jedničku. Společně hráli seznamovací hry a tvořili koláže, které již zdobí jejich kmenové třídy.

Všichni žáci se už téměř znají a můžou zvesela vykročit do nového školního roku. V úterý odpoledne ještě poměřili své síly jako kolektivy ve sportovních štafetách. V různorodých disciplínách jim fandily paní učitelky třídní- 6. A měla podporu paní učitelky Libuše Šrámkové, 6. B slyšela chválu od paní učitelky Elišky Bodenbergerové, 6. C se snažila vytáhnout před paní učitelkou Romanou Navrátilovou a 6. D držela palce paní učitelka Kateřina Víznerová. Všichni se výborně bavili a bojovali, co jim síly stačily. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil.

Všem přejeme hodně úspěchů nejen v soutěžích, ale v celém školním roce.

Iva Faltysová, výchovná poradkyně a Tomáš Kasper, metodik prevence
fotogalerie